CORTEN-stål

Hemligheten bakom Outstanding produktfamiljens hållbarhet är CORTEN-stålen.

I tillverkningen av Kiramis Outstanding-produkter har specialstål använts som går under namnet CORTEN- eller Cor-Ten-stål. Namnet kommer från orden CORrosion resistance–TENsile strength. Det är nästintill ren stål som legerats med en liten mängd koppar, krom, nickel och fosfor. I uteluften när materialet exponeras för vädret dvs syre och fuktighet, skapas det på ytan ett brunorange, rostfärgat oxidlager, vars färg med tiden kan mörkna.

Den rostfärgade, patinerade ytan är levande och rustik och det ger Kirami grillarna, eldstäderna och andra ting som används ute ett icke spårbart, robust utseende. Det täta oxidlagret som formas på stålens yta skyddar stålen och förebygger att korrosion kan gå in djupare, vilket innebär att dessa produkter är vädertåliga.

I vanliga stålsorter slits rosten bort och ytan exponeras för korrosion. Denna konstant upprepade process bidrar långsamt till att stålen förtunnas. Oxidytan på den vädertåliga CORTEN-stålen är tät och hållbar, tack vare detta är materialförlusten i och med korrosion mycket liten. CORTEN-stålen kräver inte mycket uppehåll då den används rätt och behåller då sitt utseende länge.   

Typiska användningsområden för CORTEN-stålen är saker som blir utsatta för hög väderansträngning såsom byggnadsfasader, broar, havscontainrar, olika typer av förvaring, eldstäder och skorstenar. CORTEN-stål passar även till staket då det bidrar med styrka, hållbarhet och ett fint utseende.

Kirami Outstanding-seriens produkters distinkta, rostiga utseende är noga överlagd och materialet som använts garanterar en lång livstid för produkterna, även i svåra väderförhållanden. Dessa ting rycker inte till på grund av svåra väderförhållanden – de är skapade för dessa.


#19
Istutusallas

Video 0:10

#4
Halkoteline

Video 0:10

#33
Yrttiallas

Video 0:10

Kerro
oma ideasi
somessa

Tunnisteella #triholdy ja #warmerfeelings

FREEDOM

 Läs mer
 Köp
FREEDOM

ROASTY BOSS

 Läs mer
 Köp
ROASTY BOSS

TRIHOLDY

 Läs mer
 Köp
TRIHOLDY